Mängd återbruksmaterial

Vid samtliga av SÖRAB:s återvinningscentraler finns insamling av möbler, produkter och annat jämförbart för återbruk. Indikatorn visar mängden insamlat material som samlas in av kommunen eller i samarbete med hjälporganisationer på kretsloppsparker, container på ÅVC etc.

Mängd insamlade möbler, produkter, textil och annat jämförbart per invånare för återanvändning.
Kommun Senaste värdet Datum
Lidingö 11,8 2019
Järfälla 5,4 2019
Danderyd 4,4 2019
Totalt SÖRAB 4,4 2019
Upplands Väsby 4,2 2019
Täby 3,5 2019
Vallentuna 3,2 2019
Sollentuna 2,7 2019
Solna 2,5 2019
Sundbyberg 2,0 2019
Datakälla: Avfall web

Kommentar

Under 2018 fortsatte mängden insamlat material till återbruk att minska och ligger nu i snitt på 4,4 kg/person. Den kommun med mest insamlat material till återbruk är Lidingö, på nästan tolv kg/person. I Lidingö ligger returparken Stockby som öppnade år 2016 och som är en anledning till ökningen.

Målet är att den årliga mängden (kg) material för återbruk ska per invånare ha ökat i jämförelse med 2016. I nuläget är det bara Järfälla, Lidingö samt Upplands Väsby som uppnår målet.
Indikator AP.5.2.1
Uppdaterad: 2020-10-20