Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Mängd återbruksmaterial

Vid samtliga av SÖRAB:s återvinningscentraler finns insamling av möbler, produkter och annat jämförbart för återbruk. Indikatorn visar mängden insamlat material som samlas in av kommunen eller i samarbete med hjälporganisationer på kretsloppsparker, container på ÅVC etc.

Mängd insamlade möbler, produkter, textil och annat jämförbart per invånare för återanvändning.

Rad-id Kommun Senaste värdet (kg/person) Datum

0

Lidingö

 7,1

2020

1

Upplands Väsby

 4,3

2020

2

Danderyd

 3,4

2020

3

Totalt SÖRAB

 3,1

2020

4

Järfälla

 3,0

2020

5

Vallentuna

 2,8

2020

6

Solna

 2,6

2020

7

Sollentuna

 2,6

2020

8

Sundbyberg

 1,7

2020

9

Täby

 0,9

2020

Datakälla: Avfall web

Kommentar

Under 2020 fortsatte mängden insamlat material till återbruk att minska och ligger nu i snitt på 3,1 kg/person. Sedan föregående år minskade mängden med nästan 30 procent. Den stora minskningen skulle delvis kunna förklaras av att Myrorna och Stockholms Stadsmission hade under en period mottagningsstopp på grund av pandemin.

Den kommun med mest insamlat material till återbruk är Lidingö, på sju kg/person. I Lidingö ligger returparken Stockby som öppnade år 2016 och som kan vara en anledning till detta.

Målet är att den årliga mängden (kg) material för återbruk ska per invånare ha ökat i jämförelse med 2016. I nuläget är det bara Upplands Väsby som uppnår målet.

Uppdaterad: 2021-05-20
Indikator AP.5.2.1