Mängd återbruksmaterial

Vid samtliga av SÖRAB:s återvinningscentraler finns insamling av möbler, produkter och annat jämförbart för återbruk. Indikatorn visar mängden insamlat material som samlas in av kommunen eller i samarbete med hjälporganisationer på kretsloppsparker, container på ÅVC etc.

Mängd insamlade möbler, produkter, textil och annat jämförbart per invånare för återanvändning.
Färgruta Totalt SÖRAB
Datakälla: Avfall web
Trend:Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet:4,4 kg/person (2019)
Utgångsvärde:5,6 kg/person (2016)

Kommentar

Under 2018 fortsatte mängden insamlat material till återbruk att minska och ligger nu i snitt på 4,4 kg/person. Den kommun med mest insamlat material till återbruk är Lidingö, på nästan tolv kg/person. I Lidingö ligger returparken Stockby som öppnade år 2016 och som är en anledning till ökningen.

Målet är att den årliga mängden (kg) material för återbruk ska per invånare ha ökat i jämförelse med 2016. I nuläget är det bara Järfälla, Lidingö samt Upplands Väsby som uppnår målet.
Indikator AP.5.2.1
Uppdaterad: 2020-10-20