Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Ökning av återanvändning, kommuner

Respektive kommun redovisar vilka åtgärder som genomförts för att öka återanvändningen bland kommuninvånarna. Indikatorn visar andelen kommuner som genomfört någon åtgärd, inklusive informationsåtgärder.

Antal kommuner som genomfört åtgärder för att öka återanvändningen.

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Ja

2018

8

1

Ja

2019

7

2

Ja

2020

8

3

Nej

2018

1

4

Nej

2019

2

5

Nej

2020

1

Datakälla: Kommuner

Kommentar

Kommunerna arbetar med detta på olika nivåer. Några kommuner har genomfört ett flertal åtgärder medan andra kommuner mest genomfört informationsinsatser. Ett gott exempel är Järfälla som samlar in cyklar på ÅVC som de renoverar och sprider vidare.

Danderyd
Kommunen arbetar med internt återbruk inom kommunen (REKO) samt punktåtgärder med återbruksdagar.

Järfälla
Arbetsmarknadsenheten samlar in cyklar på ÅVC som de renoverar och sprider vidare. Kommunen har även ett Sportotek där allmännheten kan komma och lämna och låna sportartiklar gratis. Ytterligare åtgärder är information på hemsidan samt internt återbruk.

Sollentuna
Information på hemsidan och i kundtidning. Övriga insatser så som återbruksdag/loppis och återbrukshylla på företag har stoppats av pandemin.

Sundbyberg
Kommunen arbetar med Returpunkt Sundbyberg, internt återbruk inom kommunen (REKO), evenemang och event samt information på hemsida och i sociala medier.

Täby
Information om var man kan lämna textiler finns på hemsidan samt information om seconhand-butiker och organisationer finns och andra tips. Dock inga direkta stimulansåtgärder.

Upplands Väsby
Kommunen arbeter med REKO (internt återbruk) samt information.

Vallentuna
På hemsidan finns bland annat information om var man kan lämna textiler samt var man kan hitta seconhand-butiker. Kommunen har även ett särskilt avtal med REKO för återbruk av kontorsmöbler inom kommunens verksamheter.

Uppdaterad: 2021-06-03
Indikator AP.5.1.1