5.1 Åtgärder för att öka återanvändning

Stimulansåtgärder för att öka återanvändningen av produkter ska ha åstadkommits.

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Ökning av återanvändning, kommuner

Indikator AP.5.1.1 Antal kommuner som genomfört åtgärder för att öka återanvändningen.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2018
Senaste värdet: 7 stycken2019

Ökning av återanvändning, SÖRAB

Indikator AP.5.1.2 Antal genomförda åtgärder av SÖRAB för att öka återanvändningen
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2019
Senaste värdet: 3 stycken2019
Delmål AP.5.1
Uppdaterad: 2020-09-10
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
  • SÖRAB
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning