Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Mängd matsvinn

Indikatorn har beräknats utifrån mängd matavfall i soppåsen (plockanalyser) samt insamlat matavfall. Matavfall i avfallskvarn ingår inte då det i nuläget inte går att mäta.

Mängd matsvinn per invånare.

Datakälla: Beräkningar gjorda av Sweco utifrån plockanalyser och Avfall Web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2012.
Senaste värdet:
70 kg/person (2016).
Utgångsvärde:
90 kg/person (2012).

Kommentar

I snitt så har SÖRAB-kommunerna 70 kg matsvinn per år och invånare, vilket är en minskning på 20 kg sedan 2012. Detta är dubbelt så stor minskning som delmålet på 10 kg. Alla kommuner utom Solna klarade delmålet. Solna ökade däremot sitt matsvinn med nästan 7 kg/person och är också den kommun med mest matsvinn (80 kg/person). De kommuner som har minskat mest är Sundbyberg och Vallentuna på 37 respektive 35 kg. Sundbyberg är också den kommun med minst matsvinn (51 kg).

Uppdaterad: 2018-10-05
Indikator AP.3.2016.1.2