Mängd matavfall i soppåsen

Mängden matavfall i ”soppåsen” har beräknats utifrån resultat från plockanalyser och redovisade totala avfallsmängder per kommun. Utöver dessa mängder uppstår matavfall även hos grossister, butiker, restauranger med flera.

Mängd matavfall i restavfallet
Färgruta Totalt SÖRAB
Datakälla: Beräknad mängd utifrån Plockanalyser samt Avfall web
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:58 kg/person (2018)
Utgångsvärde:77 kg/person (2009)

Kommentar

Invånarna slänger idag omkring 58 kilo matavfall i restavfallet. Mängden matavfall är samma nivå som föregående mätning, och under mätningarna som gjordes 2009 och 2012. Vilket visar på att matavfallsinsamlingen har kommit igång i fler kommuner och att allt fler invånare nyttjar det.

Solna är den kommun med mest mängd matavfall i restavfallet, 71 kg/person, och Danderyd minst mängd matavfall, 35 kg/person.

Siffror för respektive kommun bör tolkas med stor försiktighet eftersom underlaget är begränsat.
Indikator AP.3.2016.1.1
Uppdaterad: 2020-08-20