3.1 Minskat matsvinn

Matsvinnet ska ha minskat med 10 kg per invånare jämfört med 2012

Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts
Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Mängd matsvinn

Indikator AP.3.2016.1.2 Mängd matsvinn per invånare.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet: 70 kg/person2016

Mängd matavfall i soppåsen

Indikator AP.3.2016.1.1 Mängd matavfall i restavfallet
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 58 kg/person2018
Delmål AP.3.2016.1
Uppdaterad: 2020-08-20
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens informationsavdelning
  • Kommunens konsumentrådgivare
  • Restauranger, storkök och livsmedelshandeln
  • SÖRAB