3.2 Minskat avfall i restauranger och butiker

Minst 50 % av restauranger, storkök och livsmedelsbutiker i kommunen ska kunna redovisa att och hur de aktivt arbetar med att minska avfallsmängden.

Indikatorer saknas.

Färgruta Totalt SÖRAB
Delmål AP.3.2016.2
Uppdaterad: 2017-11-27
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens informationsavdelning
  • Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning
  • Restauranger, storkök och livsmedelshandeln
  • SÖRAB