3.3 Matsvinn

År 2020 ska max 25 procent matsvinn finnas kvar i det matavfall som samlas in separat.

Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd

Indikatorer

Onödigt matavfall

Indikator AP.3.3.1 Andel onödigt matavfall i separat insamlat matavfall.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2018
Senaste värdet: 9 %2018

Kompletterande indikatorer

Mängd matavfall i soppåsen

Kompletterande indikator AP.3.3.2 Mängd matavfall i restavfallet
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 35 kg/person2018
Delmål AP.3.3
Uppdaterad: 2020-08-20
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens kommunikationsavdelning
  • SÖRAB