Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Återkoppling minskning

Uppföljning av andelen invånare som nåtts av kommunernas information om resultat av sortering. Frågan som ställdes i enkäten var "Får du information om hur du kan minska ditt avfall?"

Under 2020 gjorde man en metodförändring med mixad insamlingssystem med både webbenkät och telefonintervjuer. Tidigare år har man endast använt telefonintervjuer. Detta kan påverka resultatet något. Medodanalysen, som går att ladda ner nedan, beskriver ändringarna och ger en analys av effekterna på resultaten.

Andel hushåll som fått information om hur de kan minska avfallsmängden

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt SÖRAB

2016

33

1

Totalt SÖRAB

2018

29

2

Totalt SÖRAB

2020

33

3

Danderyd

2016

43,5

4

Danderyd

2018

29

5

Danderyd

2020

33

6

Järfälla

2016

37,5

7

Järfälla

2018

25

8

Järfälla

2020

35

9

Lidingö

2016

35,5

10

Lidingö

2018

27

11

Lidingö

2020

26

12

Sollentuna

2016

30

13

Sollentuna

2018

33

14

Sollentuna

2020

36

15

Solna

2016

20

16

Solna

2018

26

17

Solna

2020

23

18

Sundbyberg

2016

22

19

Sundbyberg

2018

27

20

Sundbyberg

2020

31

21

Täby

2016

43,5

22

Täby

2018

36

23

Täby

2020

38

24

Upplands Väsby

2016

31,5

25

Upplands Väsby

2018

32

26

Upplands Väsby

2020

47

27

Vallentuna

2016

36

28

Vallentuna

2018

26

29

Vallentuna

2020

28

Datakälla: Telefonintervjuer

Kommentar

33 procent av invånarna i SÖRAB-kommunerna uppger att de fått information om hur de kan minska sitt avfall, vilket är något högre än förra mätningen. Dock långt ifrån för att uppnå målet på 85 procent till 2020. Den kommun med högst andel invånare som har fått information om avfallsminimering är Upplands Väsby på 47 procent. Lägst är andelen i Solna (23 procent), Lidingö (26 procent) samt Vallentuna (28 procent).

Betydligt fler har år 2020 svarat "Vet ej" vilket förmodligen är en effekt av metodbytet till webbenkäter. Svarsalternativet är då synligt för respondenten men som inte brukar vara ett svarsalternativ som läses upp i telefonintervjuer.

Uppdaterad: 2020-10-19
Indikator AP.3.2.1