Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Återkoppling minskning

Uppföljning av andelen invånare som nåtts av kommunernas information om resultat av sortering. Frågan som ställdes i enkäten var "Får du information om hur du kan minska ditt avfall?"

Under 2020 gjorde man en metodförändring med mixad insamlingssystem med både webbenkät och telefonintervjuer. Tidigare år har man endast använt telefonintervjuer. Detta kan påverka resultatet något. Medodanalysen, som går att ladda ner nedan, beskriver ändringarna och ger en analys av effekterna på resultaten.

Andel hushåll som fått information om hur de kan minska avfallsmängden

Datakälla: Telefonintervjuer
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2016.
Senaste värdet:
33 % (2020).
Utgångsvärde:
33 % (2016).
Målvärde:
85 %.

Kommentar

33 procent av invånarna i SÖRAB-kommunerna uppger att de fått information om hur de kan minska sitt avfall, vilket är något högre än förra mätningen. Dock långt ifrån för att uppnå målet på 85 procent till 2020. Den kommun med högst andel invånare som har fått information om avfallsminimering är Upplands Väsby på 47 procent. Lägst är andelen i Solna (23 procent), Lidingö (26 procent) samt Vallentuna (28 procent).

Betydligt fler har år 2020 svarat "Vet ej" vilket förmodligen är en effekt av metodbytet till webbenkäter. Svarsalternativet är då synligt för respondenten men som inte brukar vara ett svarsalternativ som läses upp i telefonintervjuer.

Uppdaterad: 2020-10-19
Indikator AP.3.2.1