Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Kommunalt avfall exklusive producentansvar

Indikatorn visar mängden insamlat hushållsavfall inom det kommunala ansvaret. Detta inkluderar säck- och kärlavfall, matavfall, farligt avfall och grovavfall. Indikatorn inkluderar inte förpackningar och tidningar som lämnats till återvinning. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster. Detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Mängd insamlat kommunalt avfall per person.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)

0

Totalt SÖRAB

2009

417

1

Totalt SÖRAB

2010

405

2

Totalt SÖRAB

2011

400

3

Totalt SÖRAB

2012

388

4

Totalt SÖRAB

2013

402

5

Totalt SÖRAB

2014

387

6

Totalt SÖRAB

2015

393

7

Totalt SÖRAB

2016

383

8

Totalt SÖRAB

2017

384

9

Totalt SÖRAB

2018

366

10

Totalt SÖRAB

2019

357

11

Totalt SÖRAB

2020

367

12

Danderyd

2009

358

13

Danderyd

2010

345

14

Danderyd

2011

339

15

Danderyd

2012

333

16

Danderyd

2013

341

17

Danderyd

2014

360

18

Danderyd

2015

354

19

Danderyd

2016

328

20

Danderyd

2017

328

21

Danderyd

2018

321

22

Danderyd

2019

315

23

Danderyd

2020

326

24

Järfälla

2009

423

25

Järfälla

2010

393

26

Järfälla

2011

391

27

Järfälla

2012

395

28

Järfälla

2013

386

29

Järfälla

2014

375

30

Järfälla

2015

376

31

Järfälla

2016

347

32

Järfälla

2017

351

33

Järfälla

2018

347

34

Järfälla

2019

336

35

Järfälla

2020

339

36

Lidingö

2009

448

37

Lidingö

2010

493

38

Lidingö

2011

473

39

Lidingö

2012

420

40

Lidingö

2013

443

41

Lidingö

2014

398

42

Lidingö

2015

390

43

Lidingö

2016

416

44

Lidingö

2017

498

45

Lidingö

2018

403

46

Lidingö

2019

416

47

Lidingö

2020

472

48

Sollentuna

2009

415

49

Sollentuna

2010

402

50

Sollentuna

2011

382

51

Sollentuna

2012

381

52

Sollentuna

2013

468

53

Sollentuna

2014

410

54

Sollentuna

2015

457

55

Sollentuna

2016

422

56

Sollentuna

2017

382

57

Sollentuna

2018

370

58

Sollentuna

2019

352

59

Sollentuna

2020

372

60

Solna

2009

335

61

Solna

2010

330

62

Solna

2011

324

63

Solna

2012

321

64

Solna

2013

309

65

Solna

2014

311

66

Solna

2015

304

67

Solna

2016

311

68

Solna

2017

299

69

Solna

2018

292

70

Solna

2019

254

71

Solna

2020

234

72

Sundbyberg

2009

287

73

Sundbyberg

2010

283

74

Sundbyberg

2011

292

75

Sundbyberg

2012

292

76

Sundbyberg

2013

290

77

Sundbyberg

2014

276

78

Sundbyberg

2015

290

79

Sundbyberg

2016

280

80

Sundbyberg

2017

272

81

Sundbyberg

2018

268

82

Sundbyberg

2019

241

83

Sundbyberg

2020

235

84

Täby

2009

504

85

Täby

2010

484

86

Täby

2011

482

87

Täby

2012

459

88

Täby

2013

465

89

Täby

2014

470

90

Täby

2015

474

91

Täby

2016

442

92

Täby

2017

440

93

Täby

2018

421

94

Täby

2019

436

95

Täby

2020

425

96

Upplands Väsby

2009

485

97

Upplands Väsby

2010

462

98

Upplands Väsby

2011

445

99

Upplands Väsby

2012

437

100

Upplands Väsby

2013

453

101

Upplands Väsby

2014

448

102

Upplands Väsby

2015

451

103

Upplands Väsby

2016

464

104

Upplands Väsby

2017

461

105

Upplands Väsby

2018

459

106

Upplands Väsby

2019

455

107

Upplands Väsby

2020

471

108

Vallentuna

2009

494

109

Vallentuna

2010

450

110

Vallentuna

2011

468

111

Vallentuna

2012

457

112

Vallentuna

2013

460

113

Vallentuna

2014

436

114

Vallentuna

2015

437

115

Vallentuna

2016

438

116

Vallentuna

2017

425

117

Vallentuna

2018

415

118

Vallentuna

2019

405

119

Vallentuna

2020

431

Datakälla: Avfall Web

Kommentar

För första gången på flera år bryts den minskande trenden och mängden avfall ökar under 2020 och ligger nu i snitt på 367 kg/person. Ökningen 2020 kommer främst ifrån grovavfall där pandemin skulle kunna vara en förklaring då flera har varit hemma och rensat och renoverat.

Sedan 2009 har avfallsmängden minskat med 50 kg/person i genomsnitt bland SÖRABs kommunerna. Målet att minska med 50 kg/invånare sen 2009 uppnås precis. Målet gäller för SÖRABs medelvärde.

De kommuner med minst mängd avfall per person är Sundbyberg och Solna. Solna är även den kommun som har minskat avfallet mest sedan 2009, 101 kg/person. Sedan föregående år har mat- och restavfallet i Solna minskat med 20 kg/person. Övriga kommuner som har minskat mycket sedan 2009 är Järfälla (-84 kg/person) och Täby (-79 kg/person).

Alla kommuner har inte återvinningscentraler, därför fördelas avfallet från återvinningscentralerna utifrån en fördelningsnyckel där varje kommun har en viss procentandel av avfallet som samlats in på återvinningscentralerna.

Uppdaterad: 2021-05-10
Indikator AP.3.1.1