3.1 Avfallsmängd

Den årliga mängden (kg) insamlat avfall ska per invånare ha minskat med 50 kg från 2009.

Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd

Indikatorer

Mängd hushållsavfall

Indikator AP.3.1.1 Mängd insamlat hushållsavfall per person.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 315 kg/person2019
Delmål AP.3.1
Uppdaterad: 2020-10-20
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens kommunikationsavdelning
  • Kommunens konsumentrådgivare
  • SÖRAB