4.4 Tillsyn bygg- eller rivningsprojekt

Tillsyn på avfallshanteringen avseende farligt avfall ska ha skett vid minst 20 bygg- eller rivningsprojekt i kommunen.

Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd

Indikatorer

Antal tillsynsärenden vid bygg- eller rivningsprojekt

Indikator AP.4.2016.4.1 Antal tillsynsärenden år 2013-2016 vad gäller bygg- eller rivningsprojekt.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 8 stycken2016
Delmål AP.4.2016.4
Uppdaterad: 2017-12-18
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Bygg- och rivningsföretag
  • Byggherrar
  • Fastighetsägare
  • Kommunens bygglovsavdelning
  • Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning