Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Antal tillsynsärenden vid bygg- eller rivningsprojekt

Antal tillsynsärenden år 2013-2016 vad gäller bygg- eller rivningsprojekt.

Rad-id Kommun Senaste värdet (stycken) Datum

0

Solna

 29

2016

1

Lidingö

 17

2016

2

Järfälla

 15

2016

3

Danderyd

 8

2016

4

Sollentuna

 8

2016

5

Sundbyberg

 7

2016

6

Vallentuna

 7

2016

7

Täby

 0

2016

8

Upplands Väsby

 0

2016

Datakälla: Kommunernas tillsynsavdelningar (miljökontor)

Kommentar

Solna är den enda kommun som har uppnått målet på 20 stycken tillsynsärenden för bygg- eller rivningsprojekt gällande avfallshanteringen på farligt avfall. Lidingö och Järfälla ligger nära målet på 17 respektive 15 tillsynsärenden. I Täby och Upplands Väsby har inga tillsynsärenden gjorts gällande avfallshanteringen på farligt avfall för bygg- eller rivningsprojekt.

Uppdaterad: 2017-12-18
Indikator AP.4.2016.4.1