Antal tillsynsärenden vid bygg- eller rivningsprojekt

Antal tillsynsärenden år 2013-2016 vad gäller bygg- eller rivningsprojekt.
Färgruta Solna
Färgruta Lidingö
Färgruta Järfälla
Färgruta Danderyd
Färgruta Sollentuna
Färgruta Sundbyberg
Färgruta Vallentuna
Färgruta Täby
Färgruta Upplands Väsby
Datakälla: Kommunernas tillsynsavdelningar (miljökontor)
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Målvärde:20 stycken (2016)

Kommentar

Solna är den enda kommun som har uppnått målet på 20 stycken tillsynsärenden för bygg- eller rivningsprojekt gällande avfallshanteringen på farligt avfall. Lidingö och Järfälla ligger nära målet på 17 respektive 15 tillsynsärenden. I Täby och Upplands Väsby har inga tillsynsärenden gjorts gällande avfallshanteringen på farligt avfall för bygg- eller rivningsprojekt.
Indikator AP.4.2016.4.1
Uppdaterad: 2017-12-18