Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Andel u-verksamheter som får tillsyn

U-verksamheter är företag som klassas som miljöfarliga verksamheter men som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Avfallsplanens mål är att u-verksamheter ska få tillsyn vart 8:e år vilket innebär att åtminstone 12,5 procent av u-verksamheterna bör få tillsyn årligen. Farligt avfall ingår rutinmässigt i miljötillsynen men är inte i fokus vid varje specifikt tillsynsbesök.

Andel av u-verksamheterna som besökts av miljötillsynen under 2013-2016.

Datakälla: Kommunernas miljötillsyn
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.
Målvärde:
100 % (2016).

Kommentar

Alla kommuner arbetar med detta, för tre kommuner (Lidingö, Sundbyberg och Täby) har alla u-verksamheter inventerats. Solna gjorde en inventering 2010 och listan gallras kontinuerligt. Kommuens miljöskyddsenhet har som mål att besäka u-verksamheterna minst vart femte år. Danderyd har påbörjat detta men saknar siffror på andel.

Uppdaterad: 2017-12-18
Indikator AP.4.2016.2.1