4.2 Inventering av U-verksamheter

Alla icke anmälnings- eller tillståndspliktiga (u-verksamheter) företag, som klassas som miljöfarliga verksamheter, ska ha inventerats. Tillsyn ska ske på deras hantering av farligt avfall minst vart åttonde år

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Andel u-verksamheter som får tillsyn

Indikator AP.4.2016.2.1 Andel av u-verksamheterna som besökts av miljötillsynen under 2013-2016.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Delmål AP.4.2016.2
Uppdaterad: 2017-12-18
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning
  • U-verksamheter