Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

4.2 Inventering av U-verksamheter

Alla icke anmälnings- eller tillståndspliktiga (u-verksamheter) företag, som klassas som miljöfarliga verksamheter, ska ha inventerats. Tillsyn ska ske på deras hantering av farligt avfall minst vart åttonde år

Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning
  • U-verksamheter
Uppdaterad: 2017-12-18
Delmål AP.4.2016.2