Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Nöjdhet insamling elavfall

Indikatorn visar andelen invånare som anser att kommunens system för insamling av elavfall är mycket väl eller ganska väl anpassat för hushållets behov.

Under 2020 gjorde man en metodförändring med mixad insamlingssystem med både webbenkät och telefonintervjuer. Tidigare år har man endast använt telefonintervjuer. Detta kan påverka resultatet något. Medodanalysen, som går att ladda ner nedan, beskriver ändringarna och ger en analys av effekterna på resultaten.

Nöjdhet insamling av elavfall (småhus och flerbostadshus)

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt SÖRAB

2016

73

1

Totalt SÖRAB

2018

79

2

Totalt SÖRAB

2020

63

3

Danderyd

2016

67,5

4

Danderyd

2018

67

5

Danderyd

2020

56

6

Järfälla

2016

70,5

7

Järfälla

2018

87

8

Järfälla

2020

75

9

Lidingö

2016

75,5

10

Lidingö

2018

84

11

Lidingö

2020

75

12

Sollentuna

2016

60

13

Sollentuna

2018

79

14

Sollentuna

2020

67

15

Solna

2016

69

16

Solna

2018

71

17

Solna

2020

43

18

Sundbyberg

2016

75

19

Sundbyberg

2018

77

20

Sundbyberg

2020

34

21

Täby

2016

78

22

Täby

2018

80

23

Täby

2020

66

24

Upplands Väsby

2016

85,5

25

Upplands Väsby

2018

86

26

Upplands Väsby

2020

83

27

Vallentuna

2016

68

28

Vallentuna

2018

77

29

Vallentuna

2020

63

Datakälla: Telefonintervjuer och enkät

Kommentar

Drygt 6 av 10 invånare anser att kommunens system för insamling av elavfall är mycket väl eller ganska väl anpassat för hushållets behov, vilket är en försämring jämfört med föregående mätning. Minskningen kan vara en effekt av metodbytet då fler tenderar att vara mer kritiska i webbenkäter jämfört med i en telefonintervju.

Målet på 85 procent till 2020 uppnås inte, dock väldigt nära för Upplands Väsby där 83 procent av invånarna är nöjda med insamlingssystemet för elavfall. Sundbyberg är den kommun med lägst andel nöjda invånare, nämligen 34 procent vilket är en markant minskning jämfört med föregående mätning.

Det är ingen större skillnad mellan boende i flerbostadshus och boende i småhus, 65 respektive 61 procent.

Uppdaterad: 2020-10-20
Indikator AP.4.2016.1.3