Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Nöjdhet insamling farligt avfall

Indikatorn visar andelen invånare som anser att kommunens system för insamling av farligt avfall är mycket väl eller ganska väl anpassat för hushållets behov.

I mätningen som gjordes 2018 och 2020 var denna fråga uppdelad i två frågor, dels insamlingssystem för kemikalier och målarfärg samt dels insamlingssystem för läkemedel.

Under 2020 gjorde man en metodförändring med mixad insamlingssystem med både webbenkät och telefonintervjuer. Tidigare år har man endast använt telefonintervjuer. Detta kan påverka resultatet något. Medodanalysen, som går att ladda ner nedan, beskriver ändringarna och ger en analys av effekterna på resultaten.

Andel som är nöjda med systemet för insamling av farligt avfall

Datakälla: Webbenkät och telefonintervjuer
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2010.
Senaste värdet:
47 % (2020).
Utgångsvärde:
70 % (2010).
Målvärde:
85 % (2020).

Kommentar

Det har skett en markant minskning jämfört med tidigare år vilket främst beror på att färre är nöjda när det gäller insamlingssystemet för läkemedel, 43 procent jämfört med 71 procent 2018. Totalt för både läkemedel och övrigt farligt avfall är 47 procent av invånarna nöjda med insamlingssystemet. Detta innebär att målet på 85 procent till 2020 inte uppnås. Minskningen kan vara en effekt av metodbytet då fler tenderar att vara mer kritiska i webbenkäter jämfört med i en telefonintervju.

De kommuner med högst andel nöjda invånare är Upplands Väsby och därefter Lidingö på 59 respektive 57 procent. De kommuner med lägst andel är Sundbyberg (32 procent) och Solna (33 procent). I Sundbyberg har det skett en markant minskning jämfört med 2018.

Boende i småhus tycker överlag att insamlingssystemen för farligt avfall är mer tillfredsställande än vad boende i flerbostadshus gör.

Uppdaterad: 2020-10-20
Indikator AP.4.2016.1.1