4.1 Insamlingssystem för farligt avfall och grovavfall

Minst 80 procent av hushållen ska anse sig ha tillgång till ett tillfredsställande insamlingssystem för farligt avfall och grovavfall.

Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd

Indikatorer

Nöjdhet insamling farligt avfall

Indikator AP.4.2016.1.1 Andel som är nöjda med systemet för insamling av farligt avfall
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Senaste värdet: 43 %2020

Nöjdhet insamling av grovavfall

Indikator AP.4.2016.1.2 Nöjdhet insamling av grovavfall (småhus och flerbostadshus)
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 41 %2020

Nöjdhet insamling elavfall

Indikator AP.4.2016.1.3 Nöjdhet insamling av elavfall (småhus och flerbostadshus)
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 56 %2020
Delmål AP.4.2016.1
Uppdaterad: 2020-10-20
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
  • SÖRAB
Berörda
  • Fastighetsägare
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens informationsavdelning
  • Kommunens insamlingsentreprenör
  • Producenterna för el-avfall