4.3 Farligt avfall i säck- och kärlavfallet

Inget farligt avfall eller el-avfall ska finnas i säck- och kärlavfallet

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Farligt avfall i kärl- och säckavfallet

Indikator AP.4.2016.3.1 Andel farligt avfall i kärl- och säckavfallet
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 0,06 %2018

Elavfall i kärl- och säckavfallet

Indikator AP.4.2016.3.2 Andel elavfall i kärl- och säckavfallet
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 0,25 %2018
Delmål AP.4.2016.3
Uppdaterad: 2018-10-08
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Fastighetsägare
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens informationsavdelning
  • Kommunens insamlingsentreprenör
  • Producenterna för el-avfall
  • SÖRAB