Mål 4 Minska avfallets farlighet

År 2020 ska inget farligt avfall finnas blandat med annat avfall.

Det innebär att människor ska vara medvetna om vad som är farligt avfall och hur det ska hanteras. Det ska vara lätt att sortera rätt. Uppkomsten av farligt avfall ska förebyggas genom dialog med producenter för att undvika att farliga ämnen byggs in i varor och produkter.

Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd

Delmål till 2020

4.1 El- och farligt avfall i säck- och kärlavfallet

Delmål AP.4.1 Inget el- eller farligt avfall ska finnas blandat med annat avfall från hushållen.
Trend: 0 av 2 indikatorer har en positiv trend

4.2 Insamlingssystem för el- och farligt avfall

Delmål AP.4.2 Minst 85 procent av hushållen ska uppge att de har tillgång till tillfredsställande insamling av el- och farligt avfall.
Trend: 1 av 2 indikatorer har en positiv trend1 av 2 indikatorer har en positiv trend

Delmål till 2016

4.1 Insamlingssystem för farligt avfall och grovavfall

Delmål AP.4.2016.1 Minst 80 procent av hushållen ska anse sig ha tillgång till ett tillfredsställande insamlingssystem för farligt avfall och grovavfall.
Trend: 1 av 3 indikatorer har en positiv trend1 av 3 indikatorer har en positiv trend

4.3 Farligt avfall i säck- och kärlavfallet

Delmål AP.4.2016.3 Inget farligt avfall eller el-avfall ska finnas i säck- och kärlavfallet
Trend: 0 av 2 indikatorer har en positiv trend

4.4 Tillsyn bygg- eller rivningsprojekt

Delmål AP.4.2016.4 Tillsyn på avfallshanteringen avseende farligt avfall ska ha skett vid minst 20 bygg- eller rivningsprojekt i kommunen.
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Mål AP.4
Uppdaterad: 2018-10-08

Varför är detta viktigt?
Alla vet inte vad som är farligt avfall och dagens insamlingssystem upplevs inte alltid som tillräckligt bekväma. Detta innebär att farligt avfall fortfarande slängs i soppåsen och gifter sprids i onödan till vår miljö.