Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Nöjdhet insamling farligt avfall

Indikatorn visar andelen invånare som anser att kommunens system för insamling av farligt avfall är mycket väl eller ganska väl anpassat för hushållets behov.

I mätningen som gjordes 2018 och 2020 var denna fråga uppdelad i två frågor, dels insamlingssystem för kemikalier och målarfärg samt dels insamlingssystem för läkemedel.

Under 2020 gjorde man en metodförändring med mixad insamlingssystem med både webbenkät och telefonintervjuer. Tidigare år har man endast använt telefonintervjuer. Detta kan påverka resultatet något. Medodanalysen, som går att ladda ner nedan, beskriver ändringarna och ger en analys av effekterna på resultaten.

Andel som är nöjda med systemet för insamling av farligt avfall

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt SÖRAB

2010

70

1

Totalt SÖRAB

2012

71

2

Totalt SÖRAB

2016

71,5

3

Totalt SÖRAB

2018

69

4

Totalt SÖRAB

2020

47

5

Danderyd

2010

51

6

Danderyd

2012

64

7

Danderyd

2016

71

8

Danderyd

2018

62

9

Danderyd

2020

43

10

Järfälla

2010

77

11

Järfälla

2012

79

12

Järfälla

2016

70

13

Järfälla

2018

73

14

Järfälla

2020

51

15

Lidingö

2010

75

16

Lidingö

2012

72

17

Lidingö

2016

75,5

18

Lidingö

2018

70

19

Lidingö

2020

57

20

Sollentuna

2010

76

21

Sollentuna

2012

70

22

Sollentuna

2016

68,5

23

Sollentuna

2018

70

24

Sollentuna

2020

50

25

Solna

2010

69

26

Solna

2012

64

27

Solna

2016

65

28

Solna

2018

68

29

Solna

2020

33

30

Sundbyberg

2010

76

31

Sundbyberg

2012

73

32

Sundbyberg

2016

77

33

Sundbyberg

2018

70

34

Sundbyberg

2020

32

35

Täby

2010

62

36

Täby

2012

71

37

Täby

2016

75,5

38

Täby

2018

69

39

Täby

2020

49

40

Upplands Väsby

2010

78

41

Upplands Väsby

2012

83

42

Upplands Väsby

2016

79

43

Upplands Väsby

2018

69

44

Upplands Väsby

2020

59

45

Vallentuna

2010

60

46

Vallentuna

2012

63

47

Vallentuna

2016

63,5

48

Vallentuna

2018

68

49

Vallentuna

2020

45

Datakälla: Webbenkät och telefonintervjuer

Kommentar

Det har skett en markant minskning jämfört med tidigare år vilket främst beror på att färre är nöjda när det gäller insamlingssystemet för läkemedel, 43 procent jämfört med 71 procent 2018. Totalt för både läkemedel och övrigt farligt avfall är 47 procent av invånarna nöjda med insamlingssystemet. Detta innebär att målet på 85 procent till 2020 inte uppnås. Minskningen kan vara en effekt av metodbytet då fler tenderar att vara mer kritiska i webbenkäter jämfört med i en telefonintervju.

De kommuner med högst andel nöjda invånare är Upplands Väsby och därefter Lidingö på 59 respektive 57 procent. De kommuner med lägst andel är Sundbyberg (32 procent) och Solna (33 procent). I Sundbyberg har det skett en markant minskning jämfört med 2018.

Boende i småhus tycker överlag att insamlingssystemen för farligt avfall är mer tillfredsställande än vad boende i flerbostadshus gör.

Uppdaterad: 2020-10-20
Indikator AP.4.2.1