4.2 Insamlingssystem för el- och farligt avfall

Minst 85 procent av hushållen ska uppge att de har tillgång till tillfredsställande insamling av el- och farligt avfall.

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Nöjdhet insamling farligt avfall

Indikator AP.4.2.1 Andel som är nöjda med systemet för insamling av farligt avfall
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Senaste värdet: 47 %2020

Nöjdhet insamling elavfall

Indikator AP.4.2.2 Nöjdhet insamling av elavfall (småhus och flerbostadshus)
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 63 %2020
Delmål AP.4.2
Uppdaterad: 2020-10-20
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Fastighetsägare
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens kommunikationsavdelning
  • Producenter för el- och farligt avfall
  • SÖRAB