Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Farligt avfall i kärl- och säckavfallet

Indikatorn visar andelen farligt avfall i kärl- och säckavfallet. Det kan vara till exempel kanyler, läkemedel, sprayflaskor, tändare och nagellack. Uppgifterna hämtas från plockanalyser. På grund av Covid-19 pandemin beslutade SÖRAB att inte genomföra plockanalyser under våren 2020, utan valde istället att skjuta fram analyserna till 2021.

Andel farligt avfall i kärl- och säckavfallet

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt SÖRAB

2009

0,18

1

Totalt SÖRAB

2012

0,28

2

Totalt SÖRAB

2016

0,05

3

Totalt SÖRAB

2018

0,06

4

Totalt SÖRAB

2021

0,07

5

Danderyd

2009

0,14

6

Danderyd

2012

0,32

7

Danderyd

2016

0,04

8

Danderyd

2018

0,19

9

Danderyd

2021

0,07

10

Järfälla

2009

0,14

11

Järfälla

2012

0,21

12

Järfälla

2016

0,07

13

Järfälla

2018

0,05

14

Järfälla

2021

0,075

15

Lidingö

2009

0,17

16

Lidingö

2012

0,24

17

Lidingö

2016

0,01

18

Lidingö

2018

0,04

19

Lidingö

2021

0,03

20

Sollentuna

2009

0,32

21

Sollentuna

2012

0,22

22

Sollentuna

2016

0,05

23

Sollentuna

2018

0,06

24

Sollentuna

2021

0,05

25

Solna

2009

0,16

26

Solna

2012

0,63

27

Solna

2016

0,13

28

Solna

2018

0,03

29

Solna

2021

0,045

30

Sundbyberg

2009

0,15

31

Sundbyberg

2012

0,37

32

Sundbyberg

2016

0,1

33

Sundbyberg

2018

0,11

34

Sundbyberg

2021

0,135

35

Täby

2009

0,19

36

Täby

2012

0,14

37

Täby

2016

0,01

38

Täby

2018

0,11

39

Täby

2021

0,03

40

Upplands Väsby

2009

0,14

41

Upplands Väsby

2012

0,13

42

Upplands Väsby

2016

0,03

43

Upplands Väsby

2018

0,05

44

Upplands Väsby

2021

0,15

45

Vallentuna

2009

0,23

46

Vallentuna

2012

0,28

47

Vallentuna

2016

0,02

48

Vallentuna

2018

0,01

49

Vallentuna

2021

0,055

Datakälla: Plockanalyser

Kommentar

Andelen farligt avfall 2021 är ungefär samma som vid förra mätningen, 0,07 procent, och även om en liten ökning skett de senaste åren är mätningarna betydligt lägre än mätningarna 2009 och 2012. Lägst andel farligt avfall finns i Täby och Lidingö, 0,03 procent. Högst andel farligt avfall har Upplands Väsby på 0,15 procent. Räknat på total mängd avfall inom SÖRAB innebär det att drygt 30 ton farligt avfall läggs bland restavfallet under ett år.

Om man jämför skillnaden mellan villor och flerfamiljshus så utgör farligt avfall 0,08 procent av restavfallets vikt från villor medan för flerfamiljshus ligger andelen på 0,06 procent.

Siffror för respektive kommun bör tolkas med stor försiktighet eftersom underlaget är begränsat. I de fall kommunernas värden sticker ut kan det bero på enskilda större produkter i det analyserade avfallet.

Uppdaterad: 2021-11-19
Indikator AP.4.1.1