Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Farligt avfall i kärl- och säckavfallet

Indikatorn visar andelen farligt avfall i kärl- och säckavfallet. Det kan vara till exempel kanyler, läkemedel, sprayflaskor, tändare och nagellack. Uppgifterna hämtas från plockanalyser. På grund av Covid-19 pandemin beslutade SÖRAB att inte genomföra plockanalyser under våren 2020, utan valde istället att skjuta fram analyserna till 2021.

Andel farligt avfall i kärl- och säckavfallet

Rad-id Kommun Senaste värdet (%) Datum

0

Upplands Väsby

 0,15

2021

1

Sundbyberg

 0,135

2021

2

Järfälla

 0,075

2021

3

Totalt SÖRAB

 0,07

2021

4

Danderyd

 0,07

2021

5

Vallentuna

 0,055

2021

6

Sollentuna

 0,05

2021

7

Solna

 0,045

2021

8

Lidingö

 0,03

2021

9

Täby

 0,03

2021

Datakälla: Plockanalyser

Kommentar

Andelen farligt avfall 2021 är ungefär samma som vid förra mätningen, 0,07 procent, och även om en liten ökning skett de senaste åren är mätningarna betydligt lägre än mätningarna 2009 och 2012. Lägst andel farligt avfall finns i Täby och Lidingö, 0,03 procent. Högst andel farligt avfall har Upplands Väsby på 0,15 procent. Räknat på total mängd avfall inom SÖRAB innebär det att drygt 30 ton farligt avfall läggs bland restavfallet under ett år.

Om man jämför skillnaden mellan villor och flerfamiljshus så utgör farligt avfall 0,08 procent av restavfallets vikt från villor medan för flerfamiljshus ligger andelen på 0,06 procent.

Siffror för respektive kommun bör tolkas med stor försiktighet eftersom underlaget är begränsat. I de fall kommunernas värden sticker ut kan det bero på enskilda större produkter i det analyserade avfallet.

Uppdaterad: 2021-11-19
Indikator AP.4.1.1