Elavfall i kärl- och säckavfallet

Indikatorn visar andelen elavfall inklusive batterier i kärl- och säckavfallet. Uppgifterna hämtas från plockanalyser.

Andel elavfall i kärl- och säckavfallet
Mätområde Datum Värde
Totalt SÖRAB 2009 0,30
Totalt SÖRAB 2012 0,32
Totalt SÖRAB 2016 0,27
Totalt SÖRAB 2018 0,25
Danderyd 2009 0,45
Danderyd 2012 0,28
Danderyd 2016 0,16
Danderyd 2018 0,51
Järfälla 2009 0,37
Järfälla 2012 0,28
Järfälla 2016 0,25
Järfälla 2018 0,16
Lidingö 2009 0,30
Lidingö 2012 0,22
Lidingö 2016 0,26
Lidingö 2018 0,12
Sollentuna 2009 0,25
Sollentuna 2012 0,13
Sollentuna 2016 0,21
Sollentuna 2018 0,38
Solna 2009 0,15
Solna 2012 0,17
Solna 2016 0,31
Solna 2018 0,19
Sundbyberg 2009 0,23
Sundbyberg 2012 0,29
Sundbyberg 2016 0,25
Sundbyberg 2018 0,35
Täby 2009 0,27
Täby 2012 0,29
Täby 2016 0,31
Täby 2018 0,82
Upplands Väsby 2009 0,43
Upplands Väsby 2012 1,06
Upplands Väsby 2016 0,16
Upplands Väsby 2018 0,34
Vallentuna 2009 0,24
Vallentuna 2012 0,19
Vallentuna 2016 0,35
Vallentuna 2018 0,22
Datakälla: Plockanalyser

Kommentar

Andelen elavfall i kärl- och säckavfallet ligger på 0,25 procent, vilket är något lägre än tidigare plockanalyser. Detta innebär att 106 ton elektronik läggs bland restavfallet under ett år. Lägst är andelen i Lidingö, 0,12 procent, och Järfälla, 0,16 procent. Täby är den kommun med högst andel farligt avfall i restavfallet, 0,82 procent.

Jämför man skillnaden mellan villor och flerfamiljshus så utgör elektronik 0,28 procent av restavfallets vikt från villor medan för flerfamiljshus ligger andelen på 0,22 procent.

Siffror för respektive kommun bör tolkas med stor försiktighet eftersom underlaget är begränsat. I de fall kommunernas värden sticker ut kan det bero på enskilda större produkter i det analyserade avfallet.
Indikator AP.4.1.2
Uppdaterad: 2018-10-08