Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Elavfall i kärl- och säckavfallet

Indikatorn visar andelen elavfall inklusive batterier i kärl- och säckavfallet. Uppgifterna hämtas från plockanalyser. På grund av Covid-19 pandemin beslutade SÖRAB att inte genomföra plockanalyser under våren 2020, utan valde istället att skjuta fram analyserna till 2021.

Andel elavfall i kärl- och säckavfallet

Rad-id Kommun Senaste värdet (%) Datum

0

Vallentuna

 0,50

2021

1

Danderyd

 0,30

2021

2

Järfälla

 0,25

2021

3

Lidingö

 0,24

2021

4

Upplands Väsby

 0,22

2021

5

Totalt SÖRAB

 0,19

2021

6

Sundbyberg

 0,18

2021

7

Solna

 0,09

2021

8

Sollentuna

 0,08

2021

9

Täby

 0,05

2021

Datakälla: Plockanalyser

Kommentar

Andelen elavfall i kärl- och säckavfallet ligger på 0,19 procent, vilket är lägre än tidigare plockanalyser. Detta innebär att 83,5 ton elektronik läggs bland restavfallet under ett år. Lägst är andelen i Täby 0,05 procent, och Sollentuna 0,08 procent. Vallentuna är den kommun med högst andel elavfall i restavfallet, 0,5 procent.

Jämför man skillnaden mellan villor och flerfamiljshus så utgör elektronik 0,23 procent av restavfallets vikt från villor medan för flerfamiljshus ligger andelen på 0,16 procent.

Siffror för respektive kommun bör tolkas med stor försiktighet eftersom underlaget är begränsat. I de fall kommunernas värden sticker ut kan det bero på enskilda större produkter i det analyserade avfallet.

Uppdaterad: 2021-11-19
Indikator AP.4.1.2