Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Elavfall i kärl- och säckavfallet

Indikatorn visar andelen elavfall inklusive batterier i kärl- och säckavfallet. Uppgifterna hämtas från plockanalyser.

Andel elavfall i kärl- och säckavfallet

Datakälla: Plockanalyser
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Senaste värdet:
0,25 % (2018).
Utgångsvärde:
0,30 % (2009).
Målvärde:
0,00 %.

Kommentar

Andelen elavfall i kärl- och säckavfallet ligger på 0,25 procent, vilket är något lägre än tidigare plockanalyser. Detta innebär att 106 ton elektronik läggs bland restavfallet under ett år. Lägst är andelen i Lidingö, 0,12 procent, och Järfälla, 0,16 procent. Täby är den kommun med högst andel farligt avfall i restavfallet, 0,82 procent.

Jämför man skillnaden mellan villor och flerfamiljshus så utgör elektronik 0,28 procent av restavfallets vikt från villor medan för flerfamiljshus ligger andelen på 0,22 procent.

Siffror för respektive kommun bör tolkas med stor försiktighet eftersom underlaget är begränsat. I de fall kommunernas värden sticker ut kan det bero på enskilda större produkter i det analyserade avfallet.

Uppdaterad: 2021-02-12
Indikator AP.4.1.2