4.1 El- och farligt avfall i säck- och kärlavfallet

Inget el- eller farligt avfall ska finnas blandat med annat avfall från hushållen.

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Farligt avfall i kärl- och säckavfallet

Indikator AP.4.1.1 Andel farligt avfall i kärl- och säckavfallet
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 0,06 %2018

Elavfall i kärl- och säckavfallet

Indikator AP.4.1.2 Andel elavfall i kärl- och säckavfallet
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 0,25 %2018
Delmål AP.4.1
Uppdaterad: 2018-10-08
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Fastighetsägare
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens avfallsentreprenad
  • Kommunens kommunikationsavdelning
  • Producenter för el- och farligt avfall
  • SÖRAB