Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Åtgärdsstatus för nedlagda deponier

Indikatorn visar åtgärdsstatus för nedlagda deponier med riskklass 1 och 2 enligt länsstyrelsens kartläggning av potentiellt förorenade områden.

Länsstyrelsen inventerar och riskklassar förorenade områdena utifrån en gemensam metodik för inventering av förorenade områden – MIFO. Enligt modellen görs först en inventering och en förstudie. För prioriterade områden görs sedan en huvudstudie.

Åtgärdsstatus för nedlagda deponier med riskklass 1 och 2 enligt mifo-kartläggning.

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

2015

22

1

Totalt

2017

23

2

Totalt

2020

21

3

Totalt

2021

21

4

Inventerad

2015

18

5

Inventerad

2017

17

6

Inventerad

2020

8

7

Inventerad

2021

7

8

Förstudie

2015

3

9

Förstudie

2017

4

10

Förstudie

2020

4

11

Förstudie

2021

5

12

Pågående åtgärd

2015

1

13

Pågående åtgärd

2017

2

14

Pågående åtgärd

2020

5

15

Pågående åtgärd

2021

5

16

Delvis åtgärdad

2020

2

17

Delvis åtgärdad

2021

2

18

Avslutad åtgärd

2020

1

19

Avslutad åtgärd

2021

1

Datakälla: Kommunerna samt Länsstyrelsens EBH-stöd

Kommentar

Jämfört med 2015 så har åtgärdsarbetet påbörjats på flera deponier. En deponi är färdigsanerad, två stycken är delvis sanerade och på fem deponier pågår sanering. Sedan förra årets uppföljning har en förstudie gjorts på en ytterligare deponi (Bosötippen, Lidingö kommun).

För 2015 och 2017 är uppgifterna hämtade från Länsstyrelsen och för 2020 och 2021 är uppgifterna hämtade från kommunerna.

Danderyd
I kommunen finns två deponier med riskklass 2 som båda är delåtgärdade.

Järfälla
Järfälla delar Älgkärrstippen med Sollentuna som har statusen pågående åtgärd men som inte kommer åtgärdas helt på grund av sin storlek. Deponin har ett löpande kontrollprogram som speglar påverkan på omgivningen. Utöver den har Järfälla inga deponier i riskklass 1 eller 2.

Lidingö
Kommunen har två nedlagda deponier med riskklass 1 eller 2. Mosstorpstippen (Riskklass 1) har förstudie genomförts men tveksamt om den kommer åtgärdas. Bosötippen (Riskklass 2) har planarbete påbörjats och översiktlig undersökning utförts under 2020 liknade en förstudie. Utöver dessa finns även Ängsholmen (Riskklass 1) som är inventerad men är egentligen inte en deponi utan mer än förvaringsvall. Dessutom delat tillsynsansvar med Försvarsinspektören för hälsa och miljö (Försvarsmakten).

Sollentuna
Kommunen har inte några deponier av typ MIFO klass 1 men sex stycken med riskklass 2.
Sanerad: 1 (Fresta industriområde)
Pågående åtgärd: 4 (Holmbodatippen; Rotebro 3:15; Tureberg (Malmparken) har provtagits i omgångar, delar av området är sanerat samt Älgkärrstippen)

Solna
Kommunen har två deponier med riskklass 2, varav inga av dessa är åtgärdade.

Sundbyberg
Kommunen har en klass 2 deponi, Duvmossen, där är förstudie avslutad och huvudstudie påbörjad.

Vallentuna
I Vallentuna finns sju nedlagda deponier som kan utgöra stor risk för människors hälsa och miljön:
Inventerad: 5 (Cedersdal, Forderby, Gillingetippen, Okvistatippen samt Ekebytippen)
Förstudie: 1 (Grandala)
Pågående åtgärd: 1 (Högdala)

Upplands Väsby och Täby
Upplands Väsby och Täby har ingen deponier med riskklass 1 eller 2.

Uppdaterad: 2021-06-04
Indikator AP.8.3.2