Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Åtgärdade nedlagda deponier

Indikatorn visar andelen åtgärdade objekt av de nedlagda deponier som efter inventering, förstudie eller huvudstudie fortsatt har riskklass 1 eller 2 enligt Länsstyrelsens mifo-kartläggning.

Andel åtgärdade nedlagda deponier.

Datakälla: Enkätsvar från kommunerna och Länsstyrelsen i Stockholm (2017)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2017.
Senaste värdet:
5 % (2021).
Utgångsvärde:
0 % (2017).
Gränsvärde:
100 % (2020).

Kommentar

Endast en deponi är helt färdigsanerad vilket är Fresta industriområde i Sollentuna. Dock pågår sanering på flera deponier och två stycken är delvis sanerade, se nyckeltal Åtgärdsstatus för nedlagda deponier för mer information.

För 2017 är uppgifterna hämtade från Länsstyrelsen och för 2019 och framåt är uppgifterna hämtade från kommunerna.

Danderyd
I kommunen finns två deponier med riskklass 2 som båda är delvis åtgärdade.

Järfälla
Järfälla delar Älgkärrstippen med Sollentuna som har statusen pågående åtgärd men som inte kommer åtgärdas helt på grund av sin storlek. Deponin har ett löpande kontrollprogram som speglar påverkan på omgivningen. Utöver den finns inga deponier med riskklass 1 eller 2 i Järfälla.

Lidingö
Kommunen har två nedlagda deponier med riskklass 1 eller 2.

Sollentuna
Kommunen har inte några deponier av typ MIFO klass 1 men sex stycken med riskklass 2 varav en är färdigsanerad.

Solna
Kommunen har två deponier med riskklass 2, varav inga av dessa är åtgärdade.

Sundbyberg
Kommunen har en klass 2 deponi, Duvmossen, där är förstudie avslutad och huvudstudie påbörjad.

Vallentuna
I Vallentuna finns sju nedlagda deponier som kan utgöra stor risk för människors hälsa och miljön. Efter en sekundär bedömning av tillsynsmyndighet har man kommit fram till att Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för sex av deponierna. Sanering pågår på en av deponierna.

Upplands Väsby och Täby
Upplands Väsby och Täby har ingen deponier med riskklass 1 eller 2.

Diagrammet visar hur det såg ut våren 2021.

Uppdaterad: 2021-06-03
Indikator AP.8.3.1