Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Undersökta deponier

Indikatorn visar andelen nedlagda deponier (både riskklassade och ej riskklassade) som har undersökts avseende risker för människors hälsa och miljön.

Med ”undersökning” avses objekt som minst har en genomförd förstudie enligt mifo-metodiken.

Andel undersökta deponier.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt SÖRAB

2017

36

1

Totalt SÖRAB

2020

49

2

Totalt SÖRAB

2021

49

3

Danderyd

2017

67

4

Danderyd

2020

71

5

Danderyd

2021

71

6

Järfälla

2017

65

7

Järfälla

2019

94

8

Järfälla

2020

100

9

Järfälla

2021

94

10

Lidingö

2017

18

11

Lidingö

2019

30

12

Lidingö

2020

17

13

Lidingö

2021

18

14

Sollentuna

2017

46

15

Sollentuna

2020

67

16

Sollentuna

2021

67

17

Solna

2017

53

18

Solna

2020

22

19

Solna

2021

11

20

Sundbyberg

2017

25

21

Sundbyberg

2020

50

22

Sundbyberg

2021

50

23

Täby

2017

0

24

Täby

2020

0

25

Täby

2021

0

26

Upplands Väsby

2017

25

27

Upplands Väsby

2019

100

28

Upplands Väsby

2020

100

29

Upplands Väsby

2021

100

30

Vallentuna

2017

5

31

Vallentuna

2020

26

32

Vallentuna

2021

26

Datakälla: Enkätsvar från kommunerna (2019), Länsstyrelsen i Stockholm (2017)

Kommentar

Nästan hälften av alla deponier inom SÖRAB-kommunerna är undersökta. Förmodligen kommer inte alla deponier att undersökas om de har en lägre riskklass och inte kräver någon åtgärd.

Uppgifterna för 2017 är hämtade från Länsstyrelsen medan för 2019 och framåt är uppgifterna från kommunerna.

Järfälla
Två ytterligare deponier har tillkommit i Järfälla och de har nu totalt 18 deponier varav 17 är undersökta.

Solna
Det fanns nio kända deponier i början av perioden. Samtliga nio deponier är inventerade och riskklassificerade enligt MIFO fas 1. En deponi är undersökt. En deponi är sanerad i samband med exploatering så det kvarstår därför åtta deponier.

Sundbyberg
Kommunen har två stycken nedlagda deponier varav en är undersökt och inventerad och en är översiktligt undersökt.

Täby
Alla deponier är inventerade men inte undersökta, dock har kommunen endast deponier inom risklass 3 och 4.

Upplands Väsby
Kommunen har totalt åtta deponier inom riskklass 3 och 4, varav ingen kräver några ytterligare åtgärder.

Diagrammet visar hur det såg ut våren 2021.

Uppdaterad: 2021-06-03
Indikator AP.8.2.1