8.1 Kontroll och bedömning av avfall för deponering

Avfall för deponering ska först kontrolleras och bedömas inte kunna behandlas på annat vis.

Detta mål exkluderar avfall som det inte är miljömässigt motiverat att behandla på annat vis.

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Avfall till deponering

Indikator AP.8.1.1 Mängd hushållsavfall till deponering, kg/person
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 4,3 kg/person2019
Delmål AP.8.1
Uppdaterad: 2020-10-20
Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens avfallsentreprenad