Mål 8 Deponering – ingenting på tipp i onödan

År 2020 ska deponering bara ske om det inte finns andra behandlingsmöjligheter. Nedlagda deponier ska inte vara någon risk för människors hälsa eller miljön.

Det innebär att bara avfall som det inte finns några andra behandlingsmetoder för ska deponeras. Endast deponier som uppfyller högt ställda krav ska användas. Det innebär även att nedlagda deponier ska vara inventerade och undersökta. Deponier som utgör en risk för människors hälsa eller miljön ska åtgärdas.

Färgruta Totalt SÖRAB

Delmål till 2020

8.1 Kontroll och bedömning av avfall för deponering

Delmål AP.8.1 Avfall för deponering ska först kontrolleras och bedömas inte kunna behandlas på annat vis.
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend

8.2 Nedlagda deponier

Delmål AP.8.2 Alla nedlagda deponier ska vara inventerade och undersökta.
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend

8.3 Åtgärdade deponier

Delmål AP.8.3 Alla nedlagda deponier som utgör en stor eller mycket stor risk för människors hälsa och miljön ska vara åtgärdade.
Trend: 1 av 2 indikatorer har en positiv trend1 av 2 indikatorer har en positiv trend

Delmål till 2016

8.1 Åtgärdsplan för nedlagda deponier

Delmål AP.8.1.2016 Det ska finnas en åtgärdsplan för hur nedlagda deponier med klass 1 och 2 ska hanteras.
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Mål AP.8
Uppdaterad: 2020-10-20

Varför är detta viktigt?
Det som blir kvar när soppåsen förbränts, en femtedel i form av aska och slagg, innehåller för mycket föroreningar för att kunna användas. Renare rester ger större möjlighet till återanvändning av askan och slaggen. 40 procent av innehållet i soppåsen är matavfall som kan omvandlas till biogas.