Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Matavfall till rötning

Indikatorn visar andelen av insamlat matavfall som går till rötning i central biogasanläggning eller reningsverk av allt insamlat matavfall. Matavfall till avfallskvarn är inte inkluderat eftersom det inte går att mäta.

Andel insamlat matavfall till rötning.

Datakälla: SÖRAB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2019.
Senaste värdet:
100 % (2020).
Utgångsvärde:
91,9 % (2019).
Målvärde:
100 %.

Kommentar

Under 2020 har det inte varit några avvikelser utan all matavfall går till rötning och biogas.

Uppdaterad: 2021-05-11
Indikator AP.7.2016.1.1