7.1 Matavfall till biogas

Allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker ska omhändertas så att biogas kan produceras

Färgruta Totalt SÖRAB

Åtgärder

BeslutadUpphandling - behandling av matavfall från verksamheter

Åtgärd AP.7.2016.1.1 En upphandling gällande behandling av matavfall från verksamheter ska genomföras.
Delmål AP.7.2016.1
Uppdaterad: 2020-08-03
Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • SÖRABs behandlingsanläggningar