7.1 Matavfall till biogas

Allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker ska omhändertas så att biogas kan produceras

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Matavfall till rötning

Indikator AP.7.2016.1.1 Andel insamlat matavfall till rötning.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2019
Senaste värdet: 91,9 %2019
Delmål AP.7.2016.1
Uppdaterad: 2020-08-03
Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • SÖRABs behandlingsanläggningar