7.2 Brännbart avfall som bränsle

Allt brännbart avfall, som inte bedöms lämpligt för materialåtervinning, ska användas som bränsle vid energianläggningar som producerar el och värme.

Färgruta Totalt SÖRAB
Sörab har avtal med samtliga bränslemottagare och genomför regelbundna avtalsmöten. 27 avvikelser har uppkommit på de mottagande anläggningarna som bland annat beror på för hög andel textilier, metaller och överstort. Mottagande anläggningar utför plockanalyser och bränsleanalyser och skickar detta till Sörab.
Delmål AP.7.2
Uppdaterad: 2020-10-20
Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens avfallsentreprenad