7.2 Brännbart avfall som bränsle

Allt brännbart avfall, som inte bedöms lämpligt för materialåtervinning, ska användas som bränsle vid energianläggningar som producerar el och värme.

Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd

Indikatorer

Avfall till deponering

Indikator AP.7.2.1 Mängd hushållsavfall till deponering, kg/person
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 3,5 kg/person2019
Delmål AP.7.2
Uppdaterad: 2020-10-20
Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens avfallsentreprenad