Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Avfall till deponering

Delmålet Brännbart avfall som bränsle innebär att åtgärder ska vidtas för att avfall som inte kan återvinnas ska användas som bränsle och därmed minska mängden avfall till deponi.

Mängd hushållsavfall till deponering, kg/person

Rad-id Kommun Senaste värdet (kg/person) Datum

0

Vallentuna

 7,3

2020

1

Järfälla

 5,4

2020

2

Täby

 5,0

2020

3

Sollentuna

 3,6

2020

4

Danderyd

 3,4

2020

5

Totalt SÖRAB

 3,1

2020

6

Solna

 1,1

2020

7

Lidingö

 1,0

2020

8

Sundbyberg

 0,6

2020

9

Upplands Väsby

 0,6

2020

Datakälla: Avfall web

Kommentar

Mängd hushållsavfall till deponering har minskat markant sedan 2009 och ligger nu på tre kg/person i snitt för alla kommuner. Enligt Avfall Sveriges värderingsgränser är detta God hållbarhet. Fyra kommuner ligger på Mycket god hållbarhet vilka är Upplands Väsby, Sundbyberg, Lidingö samt Solna. Vallentuna är den kommun med högst mängd deponi per person vilket beror på att i kommunen ligger SÖRAB:s största insamlingspunkt gällande deponi.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>20,0 kg/person

1

 Mindre god hållbarhet

10,0–20,0 kg/person

2

 God hållbarhet

2,0–10,0 kg/person

3

 Mycket god hållbarhet

<2,0 kg/person

Uppdaterad: 2021-05-12
Indikator AP.7.2.1