Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Matavfall till rötning

Indikatorn visar andelen av insamlat matavfall som går till rötning i central biogasanläggning eller reningsverk av allt insamlat matavfall. Matavfall till avfallskvarn är inte inkluderat eftersom det inte går att mäta.

Andel insamlat matavfall till rötning.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2019

91,9

1

2020

100

Datakälla: SÖRAB

Kommentar

Under 2020 har det inte varit några avvikelser utan all matavfall går till rötning och biogas.

Uppdaterad: 2021-05-11
Indikator AP.7.1.1