Matavfall till rötning

Indikatorn visar andelen av insamlat matavfall som går till rötning i central biogasanläggning eller reningsverk av allt insamlat matavfall. Matavfall till avfallskvarn är inte inkluderat eftersom det inte går att mäta.

Andel insamlat matavfall till rötning.
Datakälla: SÖRAB
Trend:Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2019
Senaste värdet:91,9 % (2019)
Utgångsvärde:91,9 % (2019)
Målvärde:100 %

Kommentar

I stort sett all matavfall som samlas in behandlas så att biogas produceras. Central kompostering förekommer inte längre i någon kommun.
Indikator AP.7.1.1
Uppdaterad: 2020-08-03