7.1 Matavfall till biogas

Allt matavfall som samlas in ska bli biogas, som ersätter fossila bränslen.

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Matavfall till rötning

Indikator AP.7.1.1 Andel insamlat matavfall till rötning.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2019
Senaste värdet: 91,9 %2019
Delmål AP.7.1
Uppdaterad: 2020-08-03
Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens avfallsentreprenad
  • SÖRABs behandlingsanläggningar