Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Nöjdhet renhållning

Allmänna insamlingsplatser avser återvinningsstationer för förpackningar och tidningar, återvinningscentraler för grovavfall, elavfall och farligt avfall, batteriholkar samt allmänna papperskorgar.

I mätningen som gjordes 2016 var detta en fråga medan i 2018 respektive 2020-års mätning var det uppdelat i tre frågor; om återvinningscentraler, återvinningsstationer samt allmänna papperskorgar.

Under 2020 gjorde man en metodförändring med mixad insamlingssystem med både webbenkät och telefonintervjuer. Tidigare år har man endast använt telefonintervjuer. Detta kan påverka resultatet något. Medodanalysen, som går att ladda ner nedan, beskriver ändringarna och ger en analys av effekterna på resultaten.

Andelen invånare som är mycket eller ganska nöjda med renhållningen på allmänna insamlingsplatser.

Rad-id Kommun Senaste värdet (%) Datum

0

Lidingö

 74

2020

1

Upplands Väsby

 68

2020

2

Järfälla

 66

2020

3

Sollentuna

 65

2020

4

Danderyd

 64

2020

5

Totalt SÖRAB

 64

2020

6

Täby

 63

2020

7

Sundbyberg

 62

2020

8

Vallentuna

 59

2020

9

Solna

 56

2020

Datakälla: Webbenkät och telefonintervjuer

Kommentar

64 procent av invånarna är nöjda med renhållningen kring allmänna insamlingsplatser, vilket är en ökning sedan föregående enkät. Dock räcker inte detta för att uppnå målet på 85 procent till 2020. Endast nöjdhet kring renhållningen på återvinningscentraler är uppe i 85 procent. För återvinningsstationer samt allmänna papperskorgar ligger siffran på 51 respektive 56 procent. Nöjdhet kring renhållning har ökat för återvinningscentraler samt återvinningsstationer medan för allmänna papperskorgar ligger det på samma nivå som 2018.

Nöjdheten är högst hos invånarna i Lidingö på 74 procent. Lägst är andelen i Solna och Vallentuna på 56 respektive 59 procent.

Frågan kring renhållning på återvinningscentraler har under 2020 gjorts om och omfattar nu återvinningscentraler som den svarande har besökt medan tidigare år gällde det återvinningscentraler i sin kommun. För de kommuner som inte har några återvinningscentraler blir därför inte detta nyckeltal helt jämförbart med tidigare år.

Uppdaterad: 2020-10-19
Indikator AP.2.2016.1.1