2.1 Städade insamlingsplatser

Kommunens invånare ska uppleva att allmänna insamlingsplatser inte är nedskräpade

80 procent av kommunens invånare ska uppleva att allmänna insamlingsplatser inte är nedskräpade

Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd

Åtgärder

FörsenadNätverksträff för ansvariga inom kommunerna

Åtgärd AP.2.2016.1.1 Det ska anordnas en nätverksträff för de som är ansvariga för nedskräpningen på insamlingsplatserna inom kommunen.
Delmål AP.2.2016.1
Uppdaterad: 2020-10-19
Ansvarig organisation
  • Kommunal nämnd med ansvar för gaturenhållning
  • Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning
Berörda
  • Håll Sverige Rent
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens gatu- och parkavdelning
  • Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning
  • Producenter
  • SÖRAB