2.2 Kvalitet matavfall

Insamlat matavfall ska hålla sådan hög kvalitet så att materialet kan användas som växtnäring

Delmål AP.2.2016.2
Uppdaterad: 2017-11-27
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Fastighetsägare
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens insamlingsentreprenör
  • SÖRABs behandlingsentreprenör