Verksamhetsavfall som uppfyller kvalitetskraven

Andel verksamhetsavfall som uppfyller behandlingsanläggningarnas kvalitetskrav
Datakälla: SÖRAB
Trend:Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2019
Senaste värdet:100 % (2019)
Utgångsvärde:100 % (2019)

Kommentar

Avtalsuppföljning görs årligen. Inga större avvikelser har noterats gällande samtliga behandlingsanläggningar med undantag för insamling av en fraktion, 10 stycken avvikelser på grund av annat avfall med i lassen. Flera åtgärder har gjorts för att förhindra detta framöver.
Indikator AP.2.2.1
Uppdaterad: 2020-09-11