Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Verksamhetsavfall som uppfyller kvalitetskraven

Andel verksamhetsavfall som uppfyller behandlingsanläggningarnas kvalitetskrav

Datakälla: SÖRAB
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2019.
Senaste värdet:
100 % (2020).
Utgångsvärde:
100 % (2019).

Kommentar

Avtalsuppföljning görs årligen. Inga större avvikelser har noterats utan endast enstaka avvikelser på gipsfraktionen.

Uppdaterad: 2021-06-03
Indikator AP.2.2.1